Đăng ký tên miền

Tìm tên miền của bạn. Vui lòng nhập tên và từ khóa tên miền của bạn để kiểm tra.


Tìm các tiện ích mở rộng theo loại

Tên miền
Giá mới
Chuyển
Gia hạn
.vn
800,000 (VND)
1 Năm
500,000 (VND)
1 Năm
500,000 (VND)
1 Năm
.com.vn
700,000 (VND)
1 Năm
350,000 (VND)
1 Năm
350,000 (VND)
1 Năm
.com
300,000 (VND)
1 Năm
280,000 (VND)
1 Năm
300,000 (VND)
1 Năm
.net
300,000 (VND)
1 Năm
280,000 (VND)
1 Năm
300,000 (VND)
1 Năm
.org
300,000 (VND)
1 Năm
280,000 (VND)
1 Năm
320,000 (VND)
1 Năm
.net.vn
700,000 (VND)
1 Năm
350,000 (VND)
1 Năm
350,000 (VND)
1 Năm
.org.vn
700,000 (VND)
1 Năm
350,000 (VND)
1 Năm
350,000 (VND)
1 Năm
.edu.vn
400,000 (VND)
1 Năm
200,000 (VND)
1 Năm
200,000 (VND)
1 Năm
.pro.vn
400,000 (VND)
1 Năm
200,000 (VND)
1 Năm
200,000 (VND)
1 Năm
.biz
320,000 (VND)
1 Năm
300,000 (VND)
1 Năm
320,000 (VND)
1 Năm
.info
300,000 (VND)
1 Năm
300,000 (VND)
1 Năm
320,000 (VND)
1 Năm
.co.uk
300,000 (VND)
1 Năm
300,000 (VND)
1 Năm
300,000 (VND)
1 Năm

Vui lòng lựa chọn một mục.

Đăng ký thêm Hosting

Chọn các gói Hosting

Chúng tôi thiết kế các gói Hosting phù hợp với tất cả mọi người

Khám phá ngay

Transfer tên miền về OneData

Transfer để được gia hạn 1 năm*

Transfer tên miền

* Không bao gồm 1 số tên miền và được gia hạn gần đây