Máy chủ ảo (VPS) giá rẻ

 • VPS-01

  Từ 900,000/6 mo
  Đăng ký ngay
  • 01 Core
   CPU
  • 512 MB
   RAM
  • 15 GB
   Dung lượng
  • 1Gbps Shared
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • VPS-02

  Từ 900,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 02 Core
   CPU
  • 02 GB
   RAM
  • 20 GB
   Dung lượng
  • 100Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • VPS-03

  Từ 500,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 03 Core
   CPU
  • 04 GB
   RAM
  • 30GB
   Dung lượng
  • 100Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • VPS-04

  Từ 600,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 02 Core
   CPU
  • 04 GB
   RAM
  • 60 GB
   Dung lượng
  • 1Gbps Shared
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • VPS-05

  Từ 900,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 04 Core
   CPU
  • 06 GB
   RAM
  • 80 GB
   Dung lượng
  • 1Gbps Shared
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng