Chuyển tên miền

Transfer tên miền về OneData

Transfer để được gia hạn 1 năm*


Single domain transfer

* Không bao gồm 1 số tên miền và được gia hạn gần đây