SSD VPS

 • SSDVPS-01

  Từ 600,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 01 Core
   CPU
  • 01 GB
   RAM
  • 10 GB SSD
   Dung lượng
  • 100 Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • SSDVPS-02

  Từ 900,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 01 Core
   CPU
  • 01 GB
   RAM
  • 20 GB SSD
   Dung lượng
  • 100 Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • SSDVPS-03

  Từ 500,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 02 Core
   CPU
  • 02 GB
   RAM
  • 30 GB SSD
   Dung lượng
  • 100 Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • SSDVPS-04

  Từ 800,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 02 Core
   CPU
  • 04 GB
   RAM
  • 40 GB SSD
   Dung lượng
  • 100 Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • SSDVPS-05

  Từ 1,200,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 04 Core
   CPU
  • 06 GB
   RAM
  • 50 GB SSD
   Dung lượng
  • 100 Mbps
   Băng thông
  • Không giới hạn
   Lưu lượng
 • CLOUD-VM-05

  1,200,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 4 Core
   CPU E5-v4
  • 08 GB
   RAM DDR4
  • 60 GB
   Cloud Storage SSD
  • 01
   Địa chỉ IPv4
  • Không giới hạn
   Băng thông
  • DirectAdmin, IPv6
   Miễn phí
  • 24/7/365
   Support